+32-486 62 42 62
info@embem.be

Belgische moslims samen tegen radicalisering en voor burgerschap

Verklaring van Brussel – 22 januari 2015

Wij, Belgen van moslimovertuiging, actoren uit het verenigingsleven, opvoeders, artiesten, leerkrachten, religieuze leiders, imams, moskeevertegenwoordigers of -verenigingen, vertegenwoordigers van lokale islamitische gemeenschappen, vertegenwoordigers van caritatieve organisaties en stichtingen, behorende tot verschillende stromingen en wetscholen uit de islam, met verschillende etnische, culturele en taalkundige achtergrond, uit Vlaanderen, Brussel en Wallonië, van alle generaties, vrouwen en mannen, kwamen bijeen op donderdag 22 januari 2015 om akte te nemen van de dramatische actualiteit ervaren door de islamitische gemeenschappen in België.

De laatste weken hebben de tragische gebeurtenissen, gepleegd door een handvol individuen in naam van de islam – als nooit tevoren – de toekomst van onze vreedzame en duurzame aanwezigheid en die van onze kinderen in dit land in gevaar gebracht. Dit land dat de meesten van ons heeft zien geboren worden en waarvan we allen trotse burgers zijn.

Ons gezamenlijke doel is om na te denken over de beste wijze tot samenleven, alsook om een edelmoedige islam te bevorderen die harmonieus de samenleving in haar geheel voedt, in al haar diversiteit en complexiteit, hiermee actief bijdraagt aan de sociale cohesie en de aanleg van inclusieve interculturele samenleving gebaseerd op sociale rechtvaardigheid, gelijkheid in praktijk en respect voor elkeen.

Met dit doel voor ogen hebben we, in onderling overleg, besloten om vanuit onze ervaring, onze expertises en know-how, onze respectievelijke standpunten – zonder onze eigen identiteit te ontkennen in onze diversiteit – samen te werken in partnerschap met alle democratische componenten van ons nationaal sociaal weefsel en dit rond vier hoofdgebieden:

 • het ontwikkelen van een gezamenlijke lange termijn visie op de islam die het de moslims mogelijk maakt om hun geloof op vredige wijze in België te kunnen beleven, op goede voet met al hun medeburgers, in wederzijds respect en hartelijke verstandhouding;

 • het onderwijs in de vrede het  bevorderend van het kritisch denken om jongeren met de nodige middelen toe te laten te bouwen aan hun autonomie, ver van haatdragende en afbrekende taal  – door met name de ouder-kind dialoog te versterken;

 • de effectieve bestrijding van discriminatie, stigmatisering en sociale ongelijkheid in ons land die de spanningen en wantrouwen tussen burgers vergroten;

 • de waardering van de islamitische bijdrage aan Europa en België, die de jongere generaties aantoont dat het islamitische erfgoed constitutief is aan hun ervaringen van vandaag, in België, in 2015, om definitief te breken met de theorieën van botsing der beschavingen.

We willen samenwerken om zonder compromissen te vechten tegen bepaalde interpretaties die geweld vooropstellen en totalitaire ideologieën die uit onze heilige teksten worden afgeleid en waardoor ze ontdaan worden van hun pacifistische doeleinden, het levensbehoud, het algemeen belang, het algemeen welzijn en de rechtvaardigheid.

We verbinden ons ertoe om te werken in de transparantie en wederzijds respect, om zonder voorbehoud te vechten jegens haatzaaiend discours, discriminatie, geweld tegen elke gemeenschap of minderheidsgroep – op om het even welke basisprincipes (etnische, seksuele, religieuze , seksuele geaardheid, leeftijd, sociale afkomst, handicap).

Om ons te helpen deze essentiële taak van algemeen belang te vervullen, roepen we onze politieke vertegenwoordigers op onverwijld deel te nemen de volgende acties:

 • de islamitische godsdienst zijn volledige plaats te geven binnen ons institutioneel landschap, met inachtneming van het grondwettelijk kader van scheiding tussen politiek en religie, door zo gauw mogelijk de projecten ter ontplooiing van de islam in België te verwezenlijken (institutionalisering van de islam, massale inzet van aalmoezeniers, de opleiding van verantwoordelijken gespecialiseerd in het beheer van religieuze zaken, uitzendingen door derden toekennen op TV en radio, ondersteuning voor islamitische verenigingen …);

 • een efficiëntere bestrijding van discriminatie ten opzichte van moslims alsook islamofobe discours dat tot sociale en maatschappelijke spanningen leiden een halt toe te roepen; en onvoorwaardelijk vechten tegen vooroordelen waaronder moslims lijden, ondermeer in het onderwijs en op de arbeidsmarkt;

 • een waardige praktijk van de islam garanderen in ons land om moslimburgers toe te laten hun geloof te beleven in harmonie met andere overtuigingen en, met respect voor de wet, de neutraliteit van de staat;

 • streven naar een echte samenwerking tussen de leiders van lokale islamitische gemeenschappen, de politie en preventieve diensten om acties te ondersteunen ter bescherming en bewaking van anti-terroristische operaties zonder op korte termijn over te gaan naar inefficiënte veiligheidsmaatregelen;

 • onmiddellijk de oorzaken aanpakken van sociale en economische ongelijkheid in het land om alle jongeren toekomstperspectieven te bieden;

 • om een werkelijk nationale collectieve geschiedenis te ontwikkelen waar de islamitische component zich in terugvindt door het parcours van Belgische moslim “helden” kenbaar te maken opdat de jongeren zich ermee zouden kunnen identificeren;

 • breken met de stilte en de straffeloosheid betreffende vele internationale conflicten;

 • monitoren en effectief de verspreiding van hate speech stoppen – van alle haat – via het internet en de sociale netwerken.

Door elkeen zijn/haar deel van verantwoordelijkheid op zich te nemen in deze uitdaging en door onze inspanningen te verenigen, kunnen we een einde maken aan de frustraties en gevaarlijke discours die terreurdaden hebben teweeggebracht onze gehele bevolking pijn, verdriet en angst hebben aangedaan.

Tegelijkertijd roepen we alle betrokkenen op, werkzaam in jeugd, cultuur, preventie, media wiens rol in de deconstructie van vooroordelen essentieel is – en een intercultureel dialoog  om elk initiatief dat wederzijds respect en onderling kennis bewerkstelligt te ondersteunen. Alleen onze gezamenlijke acties zullen verschillen overstijgen ten gunste van het algemeen belang. Onze kinderen verdienen een betere toekomst. Het is voor hen dat we willen handelen. Samen. Nu.

Woordvoerders van de burgerlijk initiatief :

 • Fouad GANDOUL (Nederlands) : 0477758819

 • Hajib EL HAJJAJI (Français) : 0496324848

Eerste ondertekenaars  (in alfabetische volgorde) 

Verenigingen

 • ADAHMANE Aicha, Génération Espoir asbl

 • AHRIKA Aziz, Président de l’Association des Commerçants de la rue de Brabant (ACRB)

 • AMZILE Taoufik, Président de l’Association Belge des Professionnels Musulmans asbl (ABPM)

 • AZZOUZI Karim & CHEMLAL Karim, Président et porte-parole de la Ligue des Musulmans de Belgique

 • BARMAKRAN Ahmed, Ligue du Conseil des Savants Musulmans (majliss al ‘ilmi)

 • BATAKLI Ismail, Wefa Belgium – Organisation Internationale d’Aide Humanitaire

 • BAYRAKTAR Fatih, Fédération Islamique de Belgique (FIB)

 • BELLAL Mourad, Président du Centre Culturel Islamique d’Ottignies Louvain-La-Neuve

 • BENKIRANE Mohammed, Union des Mosquées de la Région de Bruxelles

 • BOUEZMARNI Mohamed, Secrétaire général de l’Association des Musulmans d’Arlon asbl (AMA)

 • CHAHBAR Sarah, Eurêka asbl (aide et soutien)

 • CHAIRI Zaki, Les Fourmis – Scouts et guides musulmans de Bruxelles

 • CLARINVAL François, porte-parole de la Fédération Citoyenneté et Spiritualité Musulmane (CSM)

 • COURKZINE Somaya, Fédération des Associations Marocaines (FMV)

 • Darifton, Darifton & Compagnie (secteur culturel)

 • DENIZ Tekin, I respect this

 • EL ASRI Farid et HADDOU Aicha, co-fondateur de emridNetwork (Bruxelles)

 • EL BOUTAIBI Mohamed, Président du Centre Fraternité (Bruxelles)

 • EL HABSAOUI Mourad, Vice-Président du Jardin des Jeunes asbl

 • EL HAJJAJI Hajib, Vice-Président du Collectif Contre l’Islamophobie en Belgique asbl (CCIB)

 • EL HAMOUCHI Youssef, membre de l’Exécutif des Musulmans de Belgique

 • EL KAOUAKIBI Said et MAHBOUB Nordin, Al Mawada vzw

 • EL OUAMARI Ismaël, Président du Groupe des Etudiants Musulmans de l’UCL (GEMU LLN)

 • FADLAOUI Zakaria, Directeur de l’Institut Ibn El Jazari des Sciences du Coran (IJSC)

 • FAKIR Abdelouahid (Abdel en vrai), Coordinateur de Dream asbl

 • FATHALLAH Mohamed, Alternative Démocratique des Musulmans de Belgique (ADMB)

 • GEINAERT Karim, responsable des scouts et guides musulmans de Belgique

 • GUIZA Inès, Collectif Humanitarian Assistance for Minority Ethnics in Burma (HAMEB Belgique)

 • GULBAS Ismail, Président du COJEP Belgique

 • HAMIDI Malika, Directrice générale d’European Muslim Network (EMN)

 • HENSCH Franck Amine, Président du Complexe Educatif et Culturel Islamique de Verviers asbl (CECIV)

 • ISMAILI Noureddine, Président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique

 • JABLI Hamza, Insaniya asbl

 • JAMOUCHI Mohammed, Secrétaire Général de Religions for Peace

 • KHALI Djameleddine, Président du CEAE

 • KOC Ali, AHI-IHH, Aide Humanitaire Internationale

 • LECOYER Kim, Présidente de Karamah EU asbl/vzw

 • MAHFOUD Ahmed Hany, calligraphe et Président du Khan des Derviches, espace interculturel

 • MOUEDDEN Mohsin, Président des « Ambassadeurs de la Paix »

 • N’DIAYE Mouhameth Ghali, Directeur de l’Institut Islamique Européen

 • NAG Seydi, Union des Musulmans de Namur

 • OZDEMIR Mustafa Alperen, Représentant à Bruxelles de l’Association des Industriels et Hommes d’Affaires Indépendants (MUSIAD)

 • RIAHI Nadia, Présidente d’Inaya asbl

 • RIAHI Samir, Coordinateur de Mapgraf

 • SAADOUNE Najat, Dar El Ward vzw

 • SLACHMUYLDER Amina, administrateur du Cercle des Etudiants Arabo-Européens (CEAE)

 • SOUISSI Youssef, Président de VOEM vzw

 • TAHAR Farida, Vice-Présidente du Collectif Toutes Egales au Travail et à l’Ecole (TETE)

 • TASPINAR Isa, Secrétaire général de l’Union des Démocrates Européens Turcs (UEDT)

 • TAYBI Abdallah, Coordinateur de Tremplin pour la réussite scolaire (Louvain-la-Neuve)

 • TAYBI Driss, Association d’Entraide des Jeunes d’Anoual (Louvain-la-Neuve)

 • THEWISSEN Dominique, Hijab Friendly et Fonds d’Entraide Psycho-Spirituelle

 • TOISOL Denis, Président d’Euroislam

 • ZIBOUH Fatima & PRIVOT Michael, Présidente et vice-Président d’Empowering Belgium Muslims asbl (EmBeM)

Persoonlijkheden en burgers :

 • AARRASS Farida, Comité Free Ali (Bruxelles)

 • AMEZIAN Karim, citoyen (Bruxelles)

 • AZZOUZI Layla, citoyenne (Verviers)

 • BEGFOURI Hafida, Coach de vie (Bruxelles)

 • BENALI Oussama, comédien (Bruxelles)

 • BOULIF Mohamed, ancien Président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique (Bruxelles)

 • CEKIC Nurettin, citoyen (Liège)

 • CHAIRI Mustapha, citoyen (Bruxelles)

 • CHAHBOUN Morad, citoyen, (Bruxelles)

 • CHEREF-KHAN Chemsi, citoyen actif et engagé, conférencier (Bruxelles)

 • DAHRI Gamila, citoyenne (Bruxelles)

 • DEMA One, artiste (Bruxelles)

 • El AYADI Nahima, enseignante, (Bruxelles)

 • EL ARBI Adil, réalisateur (de slimste mens ter wereld)

 • FALLAH Bilal, réalisateur et cinéaste (Bruxelles)

 • GANDOUL Fouad, politologue (Genk)

 • GELEN Seyma, Enseignante de religion musulmane (Bruxelles)

 • GUNAYDIN Zehra, médecin et ancien membre de l’EMB (Verviers)

 • HADDACH Rachid, Enseignant de religion islamique, conférencier (Bruxelles)

 • HAMMOUTI Hafida, Enseignante de religion musulmane

 • HAMZAOUI Zina, Sage-femme, sexologue, conférencière (Bruxelles)

 • HAOUACH Ihsane, citoyenne, Bruxelles

 • HDIDOUAN Fatima-Zohra, citoyenne (Bruxelles)

 • JARFI Hassan, Professeur de religion islamique (Liège)

 • KASTIT Mustapha, écrivain, imam et théologien (Bruxelles)

 • LAMGHARI, Younouss chercheur et consultant en diversité (Bruxelles)

 • LEBLICQ Virginie, Psychologue clinicienne (Bruxelles)

 • Manza (Abdeslam), artiste rap, éducateur (Bruxelles)

 • PASCOET Julie, citoyenne (Verviers)

 • RAMDANI Ayman, citoyen (Bruxelles)

 • RIAHI Rachida, citoyenne (Bruxelles)

 • Rival CNN 199, artiste (Bruxelles)

 • SAIDI Ismaël, artiste (Bruxelles)

 • SANAY Sarhane, AmanBox (Bruxelles)

 • TALHI Hicham, citoyen (Evere)

 • VANDERSTEEN Victoria, citoyenne (Gand)

 • YACHOU Wahiba, citoyenne (Bruxelles)

 • ZEGUENDI Mourade, acteur (Bruxelles)

 • ZERQANE Ramzi, citoyen (Anvers)

Porte-paroles de l’initiative citoyenne :

 • Fouad GANDOUL (néerlandophone) : 0477758819

 • Hajib EL HAJJAJI (francophone) : 0496324848

Laisser un commentaire

EmBeM : Welcome !

Authorize

Mot de passe oublié

Inscription